Kategorier
UC

Tar arbetsgivare UC?

Tar min nya arbetsgivare uc?

Min fundering är vid nytt arbete tar min nya arbetsgivare uc? och ska jag nämna vid intervjun att jag har löneutmätning?